cwop2

zary logo

ngo logo1

rw1mwnv1PRZYDATNE LINKI

strzalka  

strzalka

strzalka

strzalka

strzalka

strzalka

strzalka

strzalka

fundusze.ngo.pl

www.eurodesk.pl/nasza-baza/granty

www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

rpo.lubuskie.pl

www.platformakultury.pl

funduszenaedukacje.wordpress.com

konkursy-dla-ngo.blogspot.com

oweszg.spolecznelubuskie.pl


FACEBOOK

strzalka

strzalka

strzalka

strzalka

strzalka

Żarski Sektor 3

OWES Zielona Góra

Zielonogórskie organizacje pozarządowe

Lubuskie organizacje pozarządowe

Gorzowskie organizacje

Miejska Rada Seniorów

INFORMACJA - POSIEDZENIE MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW

W imieniu Przewodniczącej Miejskiej Rady Seniorów Pani Ireny Marciniak zapraszam na ostatnie posiedzenie obecnej MRS, które odbędzie się 24 kwietnia (środa) o godz. 14:00 w małej Salce (109c) Żarskiego Ratusza.


OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA ŻARY O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW

1. Stosownie do §7 ust. 4 Statutu Miejskiej Rady Seniorów w Żarach stanowiącego załącznik do Uchwały Nr V/13/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów, Burmistrz Miasta ogłasza nabór kandydatów na członków Miejskiej Rady Seniora.

2. Prawo zgłaszania kandydatów na członków Miejskiej Rady Seniorów przysługuje podmiotom/ organizacjom społecznym, które działają na rzecz środowiska osób starszych.

3. Stosownie do §7 ust. 2 Statutu Miejskiej Rady Seniorów w Żarach w skład Rady Seniorów mogą być powołane wyłącznie osoby, które ukończyły 55 rok życia i zamieszkują na terenie miasta Żary.

4. Zgłoszenia należy dokonać na formularzach zgłoszeniowych, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

5. Ww. formularz można pobrać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarach w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu pokój 210 oraz pobrać na stronie www.zary.pl (zakładka: Informator à Miejska Rada Seniorów).

6. Wypełniony formularz zgłoszeniowy, należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Żarach w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru do Miejskiej Rady Seniorów” w nieprzekraczalnym terminie do 12 lutego 2019 r. do godz. 15:30.

7. Po upływie w/w terminu zgłoszenia kandydatów pozostają bez rozpatrzenia.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY --> POBIERZ


 

POSIEDZENIE MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW

W dniu 23 stycznia br. odbyło się kolejne posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów. Głównym tematem spotkania było podsumowanie działalności w 2018 r. W związku z tym, że w maju br. wygasa kadencja obecnej rady, omówione zostały zasady powołania nowych członków do MRS na kolejne lata.

003

002


INFORMACJA - POSIEDZENIE MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW

W imieniu Przewodniczącej Miejskiej Rady Seniorów Pani Ireny Marciniak zapraszam na kolejne posiedzenie MRS, które odbędzie się 23 stycznia (środa)o godz. 14:00 w małej Salce (109c) Żarskiego Ratusza.

  

Uroczyste posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów

W dniu 20 września br. w Sali Konferencyjnej Ratusza odbyło się uroczyste posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów. W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Miasta Żary – Danuta Madej oraz Zastępca Burmistrza Olaf Napiórkowski. Podczas spotkania Burmistrzowie podziękowali wszystkim członkom rady za owocną i efektywną współpracę na rzecz seniorów w naszym mieście. W dalszej części spotkanie omówiony został program obchodów XX Lubuskiego Tygodnia Seniora w Żarach.

 


 

INFORMACJA - POSIEDZENIE MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW

W imieniu Przewodniczącej Miejskiej Rady Seniorów Pani Ireny Marciniak zapraszam na kolejne posiedzenie MRS, które odbędzie się 20 września (czwartek)o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej Żarskiego Ratusza.  Ze względu na ważność omawianych spraw obecność obowiązkowa.  

 

Serdecznie  zapraszam

____________________________

BEZPIECZEŃSTWO SENIORÓW - BEZPIECZEŃSTWEM ŻARAN (05-03-2018)

W dniu 5 marca br. Miejska Rada Seniorów zorganizowała spotkanie pt.
"Bezpieczeństwo Seniorów - bezpieczeństwem Żaran". W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Policji i Straży Pożarnej, którzy opowiedzieli o zagrożeniach, na jakie mogą być narażone osoby w podeszłym wieku.
Uczestnikom oraz służbom mundurowym dziękujemy za przybycie. Spotkanie uświetnił występ zespołu "Wrocławska 7" z Żarskiego Domu Kultury.

[ZOBACZ ZDJĘCIA]

RADA SENIOROW PLAKAT

____________________________

POSIEDZENIE MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW W DNIA 14.02.2018 R. (12-06-2017)

Obrady otworzyła Pani Przewodnicząca Irena Marciniak i zaproponowała następujący porządek Zebrania:
1. Przedstawienie planu pracy Miejskiej Rady Seniorów na okres 01.01.2018 – 30.05.2018 r.
2. Przedstawienie poradnika dla seniorów „Bezpieczny i Pogodny Senior w Żarach” oraz omówienie idei „Karty Życia”.
3. Zatwierdzenie planu pracy.
4. Dyskusja.
5. Sprawy bieżące.
Porządek zebrania zatwierdzony został jednogłośnie. Pani Przewodnicząca przedstawiając plan pracy Rady, w ogólnym zarysie zaproponowała działania w zespołach problemowych oraz omówiła najbliższe imprezy, w których mogliby wziąć udział seniorzy,

Następny termin spotkania ustalono na dzień 05.03.2018 r, godz.  14:00, miejsce Sala Konferencyjna Żarskiego Ratusza. Spotkanie odbędzie się z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji oraz Komendy Powiatowej Państwowej Strzyży Pożarnej tematem spotkania będzie „Bezpieczeństwo Seniorów``. Spotkanie uświetni koncert zespołu Żarskiego Domu Kultury „Wrocławska 7”.
Miejska Rada Seniorów serdecznie zapraszamy na spotkanie.
Większa relacja z posiedzenia Miejskiej Rady Seniorów znajduje się w protokole w Wydziale Oświaty, Kultury i Sporu, pokój nr 210.

[GALERIA ZDJĘĆ]

____________________________

PRZEMOC DOMOWA (12-06-2017)

Spotkanie z podkomisarzem policji Panem Arkadiuszem Lisem nt. „Przemoc domowa”, zorganizowane z inicjatywy Miejskiej Rady Seniorów.

[GALERIA ZDJĘĆ]

____________________________

OBRADOWAŁA MIEJSKA RADA SENIORÓW (25-05-2017)

24 maja odbyło się kolejne posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów. Radni dyskutowali m.in. o: funkcjonowaniu karty seniora oraz o organizacji spotkania z policjantem, które odbędzie się 7 czerwca. Ponadto członkowie rady opowiedzieli o swojej aktywności społecznej oraz planach działań na najbliższe miesiące.

  IMG 9051IMG 9052 IMG 9058 IMG 9059

____________________________

SENIORZY – SENIOROM (24-05-2017)

Szanowni Seniorzy,
Miejska Rada Seniorów w trosce o bezpieczeństwo Seniorów i ich rodzin organizuje spotkanie na temat „Przemoc domowa”, które odbędzie się 7 czerwca br. o godz.15:00 w sali konferencyjnej UM Żary. Spotkanie poprowadzi podkomisarz policji Arkadiusz Lis.
Przemoc domowa jest obecnie zjawiskiem dość powszechnym i przybiera różne formy. Ofiary przemocy często są pozostawione same sobie i wstydzą się głośno mówić o swoim piekle.
O przyczynach, skutkach i środkach zaradczych przemocy dowiemy się na spotkaniu.
Po spotkaniu zapraszamy na występ artystyczny seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Irena Marciniak
Przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów

____________________________

POSIEDZENIE MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW  (16-05-2017)

Przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów Irena Marciniak zaprasza na kolejne posiedzenie,
które odbędzie się 24 maja (środa) o godz.14:00 w Sali Konferencyjnej Ratusza.
Tematem spotkania będą m.in.: funkcjonowanie miejskiej karty seniora oraz materiały promocyjne do INFO ŻARY.

____________________________

POSIEDZENIE MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW  (25-01-2017)

25.01.2017 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów.
W trakcie jego trwania, członkowie rady oraz zaproszeni goście dokonali podsumowania działalności w minionym 2016 roku.
Stworzono także plan pracy rady na 2017 rok.

IMG 0967  IMG 0968  IMG 0969  IMG 0974  IMG 0976

____________________________

POSIEDZENIE MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW  (16-11-2016)

W środę 16.11.2016 r. odbyło się kolejne posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów.
Członkowie Rady obradowali m.in. w sprawach: realizacji programu Żarskiej Karty Seniora oraz założeń do planu pracy na 2017 rok.

W spotkaniu uczestniczyła Burmistrz Miasta Żary Danuta Madej.

A IMG 8480 A IMG 8483 A IMG 8484 A IMG 8486

____________________________

POSIEDZENIE MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW  (28-09-2016)

W środę 28.09.2016 r. odbyło się posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów.
Członkowie obradowali m.in. na temat zbliżającego się Tygodnia Seniora, który w naszym mieście rozpocznie się 11 października, a także w sprawie wprowadzenia Miejskiej Karty Seniora.

IMG 7106 IMG 7108 IMG 7110 IMG 7113

____________________________

ZARZĄDZENIE NR 78/16 BURMISTRZA MIASTA ŻARY Z DNIA 23.03.2016 R. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA REGULAMINU KONKURSU NA LOGO ŻARSKIEJ KARTY SENIORA (24-03-2016)

Zarządzenie

Regulamin cz.1

Regulamin cz. 2

Załącznik Nr 1

____________________________

DYŻURY MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW W 2016R. (07-01-2016)

Miejska Rada Seniorów pełni dyżury w pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 10.00 do 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarach, pokój nr 18.
Zaplanowano dyżury w następujących terminach:

  • 1 luty 2016 r.
  • 7 marzec 2016 r.
  • 4 kwiecień 2016 r.
  • 2 maj 2016 r.
  • 6 czerwiec 2016 r.
  • 5 wrzesień 2016 r.
  • 3 październik 2016 r.
  • 7 listopad 2016 r.
  • 5 grudzień 2016 r.

Na dyżury mogą zgłaszać się osoby, które chcą działać na rzecz Seniorów. Podczas dyżuru można zgłosić problemy dotyczące seniorów w celu przekazywania ich do realizacji w instytucjach do tego powołanych.

 

 

-------------------       ROK 2015       -------------------

SZCZEPIENIA PRZECIWKO GRYPIE

____________________________

KARTA SENIORA

____________________________

Z inicjatywy Pani Ireny Marciniak Przewodniczącej Miejskiej Rady Seniorów w dniu 8 września 2015r. w sali konferencyjnej żarskiego Ratusza odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące zdrowia seniorów.  Na spotkaniu omówiona została kwestia bezpłatnych szczepień przeciwko grypie i pneumokokom, z których mogą korzystać osoby po 65 roku życia mieszkające na terenie miasta Żary

pobierzM  pobierz1M  pobierz2M

____________________________

W Urzędzie Miejskim w Żarach 13 maja 2015r. odbyło się pierwsze posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów. Pani Burmistrz Danuta Madej przywitała wszystkich zaproszonych Seniorów i wręczyła każdemu akt powołania. W drugiej części spotkania Rada Seniorów wybrała ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, w głosowaniu tajnym. Przewodniczącym Miejskiej Rady Seniorów została Pani Irena Marciniak, Wiceprzewodniczącym został Pan Ryszard Wandel, a na Sekretarza wybrano Pana Tadeusza Horożanieckiego.

Skład Zarządu:
Irena Marciniak – Przewodnicząca
Ryszard Wandel – Wiceprzewodniczący
Tadeusz Horożaniecki – Sekretarz

Dane kontaktowe:
Irena Marciniak - tel. 604 406 688
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Plan pracy na 2015 rok pobierz ikona
Karta zgłoszeniowa do Miejskiej Rady Seniorów pobierz ikona
Dyżury Miejskiej Rady Seniorów pobierz ikona

 16219 15 05 14 rada 2  16220 15 05 14 rada 3  16221 15 05 14 rada 4  16222 15 05 14 rada 5

Kalendarium

 
 
KWIECIEŃ 2019
24     Posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów
16     Forsowanie Nysy Łużyckiej
13
 godz.09:00
    XI MOTOKREW
12
 godz18:00
    Uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej
 5
     XIV - NOCNY MARSZ PO ZIELONYM LESIE
MARZEC 2019
do 29
do godz.15:30
    Składanie ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Żary o statusie miejskim w 2019 roku w zakresie: działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego podczas wakacji letnich
25
 godz.13:00
    Spotkanie Żarskiego Forum Dzieci i Młodzieży
do 15
    Nabór do Rządowego Programu KLUB – edycja 2019!
LUTY 2019
11
godz.13:00
     Spotkanie Żarskiego Forum Dzieci i Młodzieży
STYCZEŃ 2019
do 24
do godz.15:30
    Składanie ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Żary o statusie miejskim w 2019 roku w zakresie: Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; Turystyki i krajoznawstwa; Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
23
godz.14:00
    Posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów
GRUDZIEŃ 2018
5
godz.15:30
    PRELEKCJA --> KORZYŚCI STOSOWANIA PREPARATÓW Z WITAMINĄ D3
4
godz.14:00
    IV Żarski Dzień Wolontariusza
2
godz.10:00
     MIKOŁAJKOWY FESTIWAL TAŃCA DLA DZIECI
LISTOPAD 2018
do 30

    Składanie ofert na dofinansowanie sportu na 2019 rok
29
    Spotkanie Żarskiego Forum Dzieci i Młodzieży
28
godz.09:30
    V INTEGRACYJNY ŻARSKI PRZEGLĄD TEATRÓW
22
godz.16:00
    APEL poświęcony 100 rocznicy odzyskania Lwowa
6
godz.12:00 
     Wolność Kocham i Rozumiem
PAŹDZIERNIK 2018
13-14     Pierwsza pomoc dla zwierząt
11-12     MY NIE GRYZIEMY - poznaj psi język
3
godz.16:00
    Prelekcja KLESZCZE JESIENIĄ niebezpieczeństwa, zagrożenia i skuteczna ochrona
WRZESIEŃ 2018
20
godz.14:00
    Posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów
19
godz.16:00
    POSTĘPOWANIE DIETETYCZNE W CHOROBACH ŻOŁĄDKA, DWUNASTNICY I CHOROBIE REFLUKSOWEJ
11
godz.14:30
    Omówienie projektu uchwały, szkolenie dot. rozliczenia sprawozdania z zadania publicznego
MARZEC 2018
21
godz.14:00
    Spotkanie Żarskiego Forum Dzieci i Młodzieży
 
5
godz.14:00
    BEZPIECZEŃSTWO SENIORÓW BEZPIECZEŃSTWEM ŻARAN
LUTY 2018
6
godz.13:00
   

Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych.

LISTOPAD 2017
23
godz.13:00
    Spotkanie Żarskiego Forum Dzieci i Młodzieży

LIPIEC 2017
27
godz.14:00
    "Wakacyjne gotowanie" - pokazy, warsztaty i degustacja dla dzieci i dorosłych z udziałem Julki Cymbaluk

 

 http://www.sektor3.zary.pl/administrator/

GALERIA ZDJĘĆ

baner 2 3107

TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ

fs3z