cwop2

zary logo

ngo logo1

rw1mwnv1PRZYDATNE LINKI

strzalka  

strzalka

strzalka

strzalka

strzalka

strzalka

strzalka

strzalka

fundusze.ngo.pl

www.eurodesk.pl/nasza-baza/granty

www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

rpo.lubuskie.pl

www.platformakultury.pl

funduszenaedukacje.wordpress.com

konkursy-dla-ngo.blogspot.com

oweszg.spolecznelubuskie.pl


FACEBOOK

strzalka

strzalka

strzalka

strzalka

strzalka

Żarski Sektor 3

OWES Zielona Góra

Zielonogórskie organizacje pozarządowe

Lubuskie organizacje pozarządowe

Gorzowskie organizacje

Stowarzyszenia Dobra Szkoła

Osoba kontaktowa: Zbigniew Zdzitowiecki
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ulica: Szymanowskiego 8
Miasto: Żary
Gmina: Żary (miasto)
Telefon: 68 4702777
Kod pocztowy: 68-200
Opis:

Zarząd:
Prezes – Zbigniew Zdzitowiecki
Z – ca prezesa – Anna Sereda
Skarbnik – Ryszarda Kapka
Sekretarz – Piotr Szczygieł
Członkowie – Iwona Szczuka, Aneta Kochanowicz, Agnieszka Ropska, Leszek paździor, Sławomir Wójtowicz

Działania statutowe:Stowarzyszenie "Dobra Szkoła" jest dobrowolnym społecznym zrzeszeniem rodziców, nauczycieli i sympatyków Szkoły Podstawowej nr 1 im. Fryderyka Chopina w Żarach. Głównymi celami Stowarzyszenia są:
1. Integracja środowiska lokalnego.
2. Pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych.
3. Rozszerzenie oferty edukacyjnej dla uczniów naszej szkoły.
Szczegółowe cele i działania:
I. Działalność nieodpłatnąpożytku publicznego:
1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego dzieci i młodzieży poprzez:
• uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza nią;
• organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w celu harmonijnego rozwoju psychofizycznego i rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
• organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych, z uwzględnieniem potrzeb dzieci  niepełnosprawnych;
• kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo dzieci o różnej sprawności psychofizycznej w realizacji zadań sportowych.
• wspomaganie przygotowania uczniów oraz rodziców do samodzielnego i aktywnego udziału w demokratycznym życiu szkoły i społeczności lokalnej.
• rozwijanie w nauczycielach, rodzicach oraz uczniach poczucia integracji   i odpowiedzialności za życie szkoły.
• upowszechnianie wśród rodziców wiedzy pedagogicznej, znajomości prawa oświatowego i praw dziecka oraz nowatorskich trendów.
• inicjowanie, koordynowanie i współudział w realizacji przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, prozdrowotnych oraz ekologicznych na rzecz środowiska regionalnego i krajowego.
• propagowanie działań w zakresie integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowej.
• inspirowanie i promowanie działań podnoszących jakość nauczania i wychowania w Szkole Podstawowej nr 1 w Żarach.
• propagowanie i upowszechnianie najważniejszych osiągnięć wychowawczych, dydaktycznych i sportowych uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Żarach w środowisku lokalnym i na terenie całego kraju.wspomaganie dotychczasowych działań oraz inicjowanie przedsięwzięć edukacyjnych zapewniających podnoszenie jakości kształcenia i wychowania.
• propagowanie idei nauczania opartego na nowoczesnych metodach interaktywnych.
• prowadzenie działalności profilaktycznej wobec występujących zagrożeń patologią społeczną.
• udzielanie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom.
• poprawę warunków lokalowych, modernizacja oraz wyposażenie szkoły.

2. Organizowanie kursów, warsztatów, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów, seminariów, a także festynów, koncertów itp.
3. Prowadzenie szerokiej gamy zajęć pozalekcyjnych, zgodnych z potrzebami i zainteresowaniami uczniów.
4. Współpracę z instytucjami i organizacjami, w tym publicznymi, które w swoich zadaniach mają wpisaną działalność na rzecz dzieci i młodzieży.
5. Nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
6. Organizowanie pomocy materialnej dzieciom i młodzieży z rodzin dotkniętych bezrobociem i zubożeniem, z rodzin dysfunkcyjnych oraz dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej.
7. Podejmowanie działań profilaktycznych i zadań mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych.
8. Promowanie w różnych instytucjach i kręgach społecznych regionu działalności szkoły Podstawowej nr 1 w Żarach, jego potrzeb i projektów rozwojowych oraz zdobywanie dla ich realizacji poparcia i pomocy.
II. Pozyskiwanie środków na własną działalność statutową:
1. Gromadzenie funduszy i środków rzeczowych w celu wspierania działalności dydaktyczno-wychowawczej Szkoły Podstawowej nr 1 w Żarach poprzez: organizowanie konkursów, pokazów, odczytów, dyskusji, a także festynów, koncertów, kiermaszy itp., których odbiorcy wykażą chęć finansowej pomocy.
2. Składki członkowskie.

ZOBACZ ZDJĘCIA

Znajduje się w: Edukacja

Kalendarium

 
 
Maj 2020
7
 godz 10:00
    Forum Rozwoju Lokalnego - otwarte seminaria i warsztaty dla miast.
Kwiecień 2020
23     FORUM ROZWOJU LOKALNEGO – NAJWIEKSZE I NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIE ON-LINE
Luty 2020
18
 godz 13:00
    Spotkanie Żarskiego Forum Dzieci i Młodzieży
17
 godz 12:00
    SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Grudzień 2019
11
 godz 14:00
    POSIEDZENIE MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW
04     V Żarski Dzień Wolontariatu
Listopad 2019
20
 godz 15:00
    BEZPŁATNE SZKOLENIE - NOWE FORMULARZE OFERT, UMÓW I SPRAWOZDAŃ W ZAKRESIE ZLECANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM
 16      TRInO po Żarach
Październik 2019
30
 godz 11:00
    POTKANIE Z PRAWNIKIEM SZYMONEM OSOWSKIM W RAMACH PROJEKTU "EUROPEJSCY SENIORZY"
24     Znicze dla Lwowa
23
 godz 16:30
    WYKŁAD "PROFILAKTYKA WAD POSTAWY U DZIECI"
21
 godz 13:00
     Spotkanie Żarskiego Forum Dzieci i Młodzieży
12     20 OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL DZIECI I MŁODZIEŻY PIOSENKI JANA WOJDAKA
11
 godz 19:00
    Nocny marsz przez Zielony Las "W pogoni za świetlikiem"
10
 godz 14:30
    Spotkanie z organizacjami pozarządowymi
Wrzesień 2019
25
 godz 14:00
    Posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów
Lipiec 2019
16-15     MAMA I JA INTEGRACYJNY WYJAZD W GÓRY OPACKIE
15-12     KREATYWNE WAKACJE Z TPD- II turnus
1-12     KREATYWNE WAKACJE Z TPD - I turnus
Czerwiec 2019
25-26     SUMMER MUSIC WORKSHOP 2 Z TOMASZEM DOLSKIM
12
 godz.14:00
    Posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów
7
 godz.17:30
    SPOTKANIE INAUGURACYJNE "POZNAJMY SIĘ BLIŻEJ"
2
 godz.16:00
    Bieg Przyjaciół Dzieci
Maj 2019
13
 godz.16:00
    Rusz się i poćwicz z TPD
KWIECIEŃ 2019
24     Posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów
16     Forsowanie Nysy Łużyckiej
13
 godz.09:00
    XI MOTOKREW
12
 godz18:00
    Uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej
 5
     XIV - NOCNY MARSZ PO ZIELONYM LESIE
MARZEC 2019
do 29
do godz.15:30
    Składanie ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Żary o statusie miejskim w 2019 roku w zakresie: działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego podczas wakacji letnich
25
 godz.13:00
    Spotkanie Żarskiego Forum Dzieci i Młodzieży
do 15
    Nabór do Rządowego Programu KLUB – edycja 2019!
LUTY 2019
11
godz.13:00
     Spotkanie Żarskiego Forum Dzieci i Młodzieży
STYCZEŃ 2019
do 24
do godz.15:30
    Składanie ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Żary o statusie miejskim w 2019 roku w zakresie: Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; Turystyki i krajoznawstwa; Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
23
godz.14:00
    Posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów
GRUDZIEŃ 2018
5
godz.15:30
    PRELEKCJA --> KORZYŚCI STOSOWANIA PREPARATÓW Z WITAMINĄ D3
4
godz.14:00
    IV Żarski Dzień Wolontariusza
2
godz.10:00
     MIKOŁAJKOWY FESTIWAL TAŃCA DLA DZIECI
LISTOPAD 2018
do 30

    Składanie ofert na dofinansowanie sportu na 2019 rok
29
    Spotkanie Żarskiego Forum Dzieci i Młodzieży
28
godz.09:30
    V INTEGRACYJNY ŻARSKI PRZEGLĄD TEATRÓW
22
godz.16:00
    APEL poświęcony 100 rocznicy odzyskania Lwowa
6
godz.12:00 
     Wolność Kocham i Rozumiem
PAŹDZIERNIK 2018
13-14     Pierwsza pomoc dla zwierząt
11-12     MY NIE GRYZIEMY - poznaj psi język
3
godz.16:00
    Prelekcja KLESZCZE JESIENIĄ niebezpieczeństwa, zagrożenia i skuteczna ochrona
WRZESIEŃ 2018
20
godz.14:00
    Posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów
19
godz.16:00
    POSTĘPOWANIE DIETETYCZNE W CHOROBACH ŻOŁĄDKA, DWUNASTNICY I CHOROBIE REFLUKSOWEJ
11
godz.14:30
    Omówienie projektu uchwały, szkolenie dot. rozliczenia sprawozdania z zadania publicznego
MARZEC 2018
21
godz.14:00
    Spotkanie Żarskiego Forum Dzieci i Młodzieży
 
5
godz.14:00
    BEZPIECZEŃSTWO SENIORÓW BEZPIECZEŃSTWEM ŻARAN
LUTY 2018
6
godz.13:00
   

Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych.

LISTOPAD 2017
23
godz.13:00
    Spotkanie Żarskiego Forum Dzieci i Młodzieży

LIPIEC 2017
27
godz.14:00
    "Wakacyjne gotowanie" - pokazy, warsztaty i degustacja dla dzieci i dorosłych z udziałem Julki Cymbaluk

 

 http://www.sektor3.zary.pl/administrator/

GALERIA ZDJĘĆ

baner 2 3107

TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ

fs3z