cwop2

zary logo

ngo logo1

rw1mwnv1PRZYDATNE LINKI

strzalka  

strzalka

strzalka

strzalka

strzalka

strzalka

strzalka

strzalka

fundusze.ngo.pl

www.eurodesk.pl/nasza-baza/granty

www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

rpo.lubuskie.pl

www.platformakultury.pl

funduszenaedukacje.wordpress.com

konkursy-dla-ngo.blogspot.com

oweszg.spolecznelubuskie.pl


FACEBOOK

strzalka

strzalka

strzalka

strzalka

strzalka

Żarski Sektor 3

OWES Zielona Góra

Zielonogórskie organizacje pozarządowe

Lubuskie organizacje pozarządowe

Gorzowskie organizacje

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2021 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w ramach działania na rzecz seniorów w województwie lubuskim

Na realizację ww. zadań przeznaczono środki w wysokości 470.000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść do 10.000 zł.

Konkurs obejmuje zadania, które realizowane będą od dnia 1 czerwca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie.

Nabór od 15.03.2021 do 06.04.2021 godz. 15:30

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ

źródło: fundusze.ngo.pl

23 03 2021 seniorzy

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2021 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze turystyki regionalnej.

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze turystyki regionalnej, szczegółowo określonych w „Programie współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku”.

Łączny budżet 100 tys. PLN
Nabór od 15.03.2021 do 06.04.2021 15:30
 
Więcej informacji KLIKNIJ TUTAJ
 
źródło: fundusze.ngp.pl
 
23 03 2021

Ruszył pierwszy konkurs grantowy w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Wnioski składać mogą organizacje pozarządowe, które samodzielnie bądź w partnerstwie przygotują projekt w jednym z trzech obszarów Programu. Organizacje, które przygotowują projekty w obszarach 1-3, mogą dodatkowo aplikować o wsparcie na rozwój swojej organizacji.

Nabór od 17.03.2021 do 17.05.2021 12:00

Wnioskodawcami, tzn. podmiotami, które mogą składać wnioski samodzielnie lub być liderami partnerstw ubiegających się o granty, mogą być:

 • - stowarzyszenia, fundacje i związki stowarzyszeń;
 • - spółdzielnie socjalne;
 • - spółki non-profit;
 • - koła gospodyń wiejskich;
 • - kościelne osoby prawne, o ile ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, mają możliwość samodzielnego zaciągania zobowiązań.
 • Kwota przeznaczona na granty w pierwszym konkursie wynosi 11 955 000 EUR.W podziale na poszczególne obszary wsparcia jest to:

  • Obszar 1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci) – kwota: 2850000 EUR,
  • Obszar 2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu– kwota: 2 950 000 EUR,
  • Obszar 3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska) – kwota: 4155000 EUR,
  • Obszar 4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego (realizowane jako moduł w projektach z obszarów 1-3) – kwota: 2000000 EUR.

  W konkursie można składać wnioski w ścieżce na małe albo na duże granty.

 • Więcej informacji o konkursie --> KLIKNIJ TUTAJ

Źródło: fundusze.ngo.pl

aktywni obywatele

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2021 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze kultury wynikającego z „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku

Na realizację ww. zadań przeznaczono środki w wysokości 120.000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść do 10.000 zł.

Konkurs obejmuje zadania, które realizowane będą od dnia 1 maja roku do dnia 31 grudnia 2021 roku z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie.

Nabór od 15.03.2021 do 06.04.2021 godz. 15:30

Wnioski należy składać za pomocą aplikacji Generator eNGO, dostępnej na stronie - www.engo.org.pl.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ !

źródło: fundusze.ngo.pl

lubuskie2

Spotkanie #CEO4ProNGO

Fundacja Pro NGO zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach akcji #CEO4ProNGO, podczas którego zaproszeni goście opowiedzą o networkingu, C-level oraz komunikacji w biznesie.

Porozmawiają m.in. o budowaniu relacji w biznesie i angażowaniu kadry kierowniczej oraz o możliwościach wykorzystania tej wiedzy z punktu widzenia organizacji pozarządowych.

Spotkanie odbędzie się 23.03.2021 r. o godzinie 10.00.

Prelegentami spotkania będą:

Tina Sobocińska – Liderka transformacji HR

Przemysław Lelewski – Interim Manager Akademia Procesu i Porozumienia

Wiktor Doktór – Prezes Pro Progressio

Bezpłatna rejestracja -->KLIKNIJ TUTAJ

Źródło: https://pro-ngo.pl/

ProNgo 18 03 21

 

Kalendarium

 
 
LIPIEC 2021
7
 godz 13:00
    POSIEDZENIE MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW
KWIECIEŃ 2021
17
    MOTO KREW
Maj 2020
7
 godz 10:00
    Forum Rozwoju Lokalnego - otwarte seminaria i warsztaty dla miast.
Kwiecień 2020
23     FORUM ROZWOJU LOKALNEGO – NAJWIEKSZE I NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIE ON-LINE
Luty 2020
18
 godz 13:00
    Spotkanie Żarskiego Forum Dzieci i Młodzieży
17
 godz 12:00
    SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Grudzień 2019
11
 godz 14:00
    POSIEDZENIE MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW
04     V Żarski Dzień Wolontariatu
Listopad 2019
20
 godz 15:00
    BEZPŁATNE SZKOLENIE - NOWE FORMULARZE OFERT, UMÓW I SPRAWOZDAŃ W ZAKRESIE ZLECANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM
 16      TRInO po Żarach
Październik 2019
30
 godz 11:00
    POTKANIE Z PRAWNIKIEM SZYMONEM OSOWSKIM W RAMACH PROJEKTU "EUROPEJSCY SENIORZY"
24     Znicze dla Lwowa
23
 godz 16:30
    WYKŁAD "PROFILAKTYKA WAD POSTAWY U DZIECI"
21
 godz 13:00
     Spotkanie Żarskiego Forum Dzieci i Młodzieży
12     20 OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL DZIECI I MŁODZIEŻY PIOSENKI JANA WOJDAKA
11
 godz 19:00
    Nocny marsz przez Zielony Las "W pogoni za świetlikiem"
10
 godz 14:30
    Spotkanie z organizacjami pozarządowymi
Wrzesień 2019
25
 godz 14:00
    Posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów
Lipiec 2019
16-15     MAMA I JA INTEGRACYJNY WYJAZD W GÓRY OPACKIE
15-12     KREATYWNE WAKACJE Z TPD- II turnus
1-12     KREATYWNE WAKACJE Z TPD - I turnus
Czerwiec 2019
25-26     SUMMER MUSIC WORKSHOP 2 Z TOMASZEM DOLSKIM
12
 godz.14:00
    Posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów
7
 godz.17:30
    SPOTKANIE INAUGURACYJNE "POZNAJMY SIĘ BLIŻEJ"
2
 godz.16:00
    Bieg Przyjaciół Dzieci
Maj 2019
13
 godz.16:00
    Rusz się i poćwicz z TPD
KWIECIEŃ 2019
24     Posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów
16     Forsowanie Nysy Łużyckiej
13
 godz.09:00
    XI MOTOKREW
12
 godz18:00
    Uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej
 5
     XIV - NOCNY MARSZ PO ZIELONYM LESIE
MARZEC 2019
do 29
do godz.15:30
    Składanie ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Żary o statusie miejskim w 2019 roku w zakresie: działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego podczas wakacji letnich
25
 godz.13:00
    Spotkanie Żarskiego Forum Dzieci i Młodzieży
do 15
    Nabór do Rządowego Programu KLUB – edycja 2019!
LUTY 2019
11
godz.13:00
     Spotkanie Żarskiego Forum Dzieci i Młodzieży
STYCZEŃ 2019
do 24
do godz.15:30
    Składanie ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Żary o statusie miejskim w 2019 roku w zakresie: Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; Turystyki i krajoznawstwa; Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
23
godz.14:00
    Posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów
 
 

 

 http://www.sektor3.zary.pl/administrator/

GALERIA ZDJĘĆ

baner 2 3107

TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ

fs3z